Övr. aktiviteter

KURSER, STUDIEBESÖK OCH ANDRA ARRANGEMANG

Skellefteå senioruniversitet är en nystartad ideell förening som hösten 2018 startar med månadsföreläsningar. Visionen är att så småningom även anordna temaföreläsningar, kurser och andra arrangemang. Om detta kommer du att kunna läsa här.                                          

Arrangemang

Datum

Tid och Plats

Anmälan ovh Pris2022
?2021
Studiebesök T2 Collage


T2 Collage startade 2016 i syfte att utveckla industriutbildningar i Skellefteå. Verksamheten har under fe år utvecklats och innefattar nu:
- T2 Collage, praktisk utbildning,

- T2 Business, kompetensutveckling företag
- T2 Studio, digitalutbildning och andra företagstjänster
- T2 Innovation, utveckingsverksamhet

Torsdag 18 november

Kl 14.00 -T2 entré,
Campus Skellefteå


Kl 15.00 - T2 entré

Campus Skellefteå

Deltagandet är kostnadsfritt och förbehållet medlemmar.


Inbjudan kommer i slutet av oktobert med möjlighet anmäla sig.

Studiecirkel:
- Musikanernas uttåg.
En bokcirkel om PO Enqvist roman "Musikanternas uttåg".

2-3 träffar

under Oktober 2021 

Studieträffar i Skellefteå,

tid och plats enl senare info.

Anmälan till Tomas Marklund senast den 25 september -21.
tomas.marklund1953@gmail.com

2020
Skogsexkursion


Leds av Mikael Widerlund, Norra Skogsägarna och Olof Broman, LTU.


Exkursionen genomförs i trakten av Kroksjön.


Vi åker i privata bilar. Ca 6 bilar ryms att parkeras vid starten av exkursionen, övriga bilar kan parkera ca 700 m från starten.


Lämpligt att ta med cyklar på bilen och att samåka om möjligt.


Max 30 deltagare.

Anmälan krävs. Anmäl dig genom att svara på det mail du fått. Du får en bekräftelse om du kommit med.


Medtag fika och stövlar.

18 augusti 2020

13.00 Samling vid VOLVO (Forslunds) parkering.

Ingen kostnad

2019
Studieresa "Höga hus i trä - från stubbe till stuga. Besök på Martinssons i Bygdsiljum".


Information om företaget och om modern träbyggnadsteknik, rundvandring.


Lars Martinsson vd på företaget och Anders Grönlund (fd LTU) medverkar.


Inbjudan skickas till Skellefteå SeniorUniversitets medlemmar.

September 2019Studieresa "Bildmuseet i Umeå".


Information om bildmuseet och om de aktuella utställningarna. Det blir även en presentation av Designhögskolan.  


Inbjudan skickas till Skellefteå SeniorUniversitets medlemmar.

December 2019