Förelasningar

FÖRELÄSNINGAR





2024-vt



Fysiska föreläsningar för alla:



Föreläsning 1(8) vt-24
Torsdag 25 januari, kl 14.00-16.00
Forumsalen, Campus Skellefteå

Älskade Ester (en roman/dokumentär)
- Om Esters livsresa från det hårda livet i väglöst land till ålderdomshemmet i Lycksele med otaliga begravningsbesök.
- Om författarens kamp mot Parkinson.

Kent Lundholm
Författare som drabbats av parkinson. Uppvuxen i en by utanför Lycksele, utbildad i Skellefteå men nu boende i Umeå.

Föreläsning 2(8) vt-24
Torsdag 8 februari, kl 14.00-16.00
Forumsalen, Campus Skellefteå

Större än du nånsin tror
- Om klimatkrisen och den nödvändiga omställningen samt hur vi kan begränsa dess effekter.

Staffan Laestadius
Professor emeritus i Industriell utveckling vid KTH. Författare.

Föreläsning 3(8) vt-24
Onsdag 14 februari, kl 14.00-16.00
Forumsalen, Campus Skellefteå

Framtidens samhälle med AI

- Om utmaningar och möjligheter med AI som har stor potential att förändra mycket i vårt samhälle.

Peter Parnes
Professor i Distribuerade datorsystem vid Luleå Tekniska Universitet.

Föreläsning 4(8) vt-24
Tisdag 27 februari, kl 14.00-16.00
Forumsalen, Campus Skellefteå

Älven i mig (en berättelse om Luleälven)
- Om Luleälvens utbyggnad från fritt flöde till kraftproduktion. Vinster och förluster till följd av älvens utbyggnad.

Jannete Hantati
Författare 

Föreläsning 5(8) vt-24
Torsdag 14 mars, kl 14.00-16.00
Forumsalen, Campus Skellefteå

Hållbart flygande sätter Skelelfteå på världskartan

- Om flygplatsens snabba expansion med nya flygbolag och nya destinationer. Planer på ny terminalbyggnad och om utveckling interregionalt elflyg.
- Om Green Flight Academy med simulator på Campus och flera elflygplan på Falmark.

Robert Lindberg
Vd Skellefteå City Airport AB


Cecilia Holmlund
Platschef Green Flight Academy

Föreläsning 6(8) vt-24
Tisdag 16 april, kl 14.00-16.00
Forumsalen, Campus Skellefteå
Rundvandring på Campus

Campus idag och i framtiden
- Om snabbt ökande behov, och etablering av, högre utbilning i Skellefteå.

- Om satsningen på ACE som konpetenscentrum för elektrifiering med kommunen, Ske.kraft och Northvolt som itnressenter. 

Ida Lindh
Ansvarig för högre utbildning och forskning, Skellefteå Kommun

Sanna Orellano
Arctic Center of Energy.

Föreläsning 7(8) vt-24
Tisdag 7 maj kl 14.00-16.00
Forumsalen, Campus Skellefteå

Psykologin i politiken
- Om drivkrafter, kommunikation samt synen på kunskap och vetenskap. Psykologins påverkan på debattklimat och spaning om framtiden.

Mattias Lundberg
Leg. psykolog och docent i Psykologi vid Umeå universitet

Föreläsning 8(8) vt-24
Onsdag 15 maj, kl 14.00-16.00
Forumsalen, Campus Skellefteå

Cybersäkerhet
- Om metoder för att skydda digital information och enheter kopplade till nätet. Vilka faror som finns och vad vi kan tänka på och görta själva.

Christer Åhlund
Professor i Distribuerade datorsystem vid LTU. Vetenskaplig ledare för Möjliggörande IKT




Digitala föreläsningar för medlemmar:

Inköpta föreläsningar från Uppsala SU.

Tema 1: "Tisdagsföreläsningar"

Länk skickas via mail veckan före

Se detaljerad information i programmet

Tisdag 23 januari + 14 dagar

Kulturens betydelse för hälsan

Gunnar Bjursell, prof em. Gbg Unitet

Tisdag 6 februari + 14 dagar

Vad möter Sverige i Nato ?

Magnus Christiansson, Lekt i Krigsvet

Tisdag 20 februari + 14 dagar

Lennart Hellsing och det karnevaliska

Susanna Hellsing, förlagsred och dotter

Tisdag 5 mars + 14 dagar

Artificiell Intelligens

Thomas B Schön, Prof art.int. Upps Univ.

Tisdag 19 mars + 14 dagar

Det nya medielandskapet, hot o möjligh.

Jonas Ohlsson, Doc. Förest. för Nordicom

Tisdag 2 april + 14 dagar

Varmare klimat, eff. på biol. mångfald

Jan Bengtsson, prof ek miljövård

Tisdag 16 april + 14 dagar

Trädgården i ett historiskt perspektiv

Åsa Ahrland, doc. i agrarhistoria SLU

Tisdag 14 maj + 14 dagar - INSTÄLLT !

Claudia Goldin, Nobelspris i ek. 2023

Agneta Stark, doc. i företagsek




Tema 2: "Tillståndet i världen"

Länk skickas via mail veckan före

Se detaljerad information i programmet

Måndag 29 januari + 14 dagar

Större än du nånsin tror - klimatkris 

Staffan Laestadius, prof. em. Ind.utv.

Måndag 12 februari + 14 dagar

Kampen för avkolonialisering i Västafrika

Sten Hagberg, prof. i kulturantropologi

Måndag 26 februari + 14 dagar

Latinamerika, en glömd kontinent

Andres Rivarola, prof. i Latinam. studier

Måndag 11 mars + 14 dagar

Det amerikanska valet 2024

Dag Blanck, prof. i Nordam. studier

Måndag 8 april + 14 dagar

Putins Rysslans

Bert Sundström, journalist SVT

Måndag 22 april + 14 dagar

Sverige, EU och resten av världen

Annika Ström Melin, jorunalist och förf.







2023-ht



Fysiska föreläsningar för alla:



Föreläsning nr 1(7) ht-23
Onsdag 20 september, kl 14.00-16.00
OBS - Nordanå, Skellefteå


Äldres hälsa och livskvalité.
- Om hälsopåverkande faktorer så som ensamhet. Ofrivillig ensamhet och frånvaro av fysiska personer.

Susanne Rolfner Suvanto, Verksamhestansvarig för omvårdnadsinstitutet. Fd projektledare inom SKR.

Föreläsning nr 2(7) ht-23

Tisdag 10 oktober, kl 14.00-16.00
Forumsalen, Campus Skellefteå

Hur göra för att inte bli lurad?
- Om oseriös försäljing och bedrägeri. Svensk konsumentlagstiftning och tips om fallgropar och goda råd.

Maria Wiezell, konsumentvägledare hos Sveriges Konsumenter. Konsumentjuridisk expert.

Föreläsning nr 3(7) ht-23
Tisdag 19 oktober, kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus SKellefteå

Biobaserade drivmedel - en viktig komponent i omställning till fossilfritt Sverige.
- Om Tuvans biogasanläggning och LTU Green Fuels i Piteå. Från träavfall till bränsle genom termiska processer.

Stefan Johansson, avd.ch, VA/AV Skellefteå, samt
Fredrik Granberg, proj.led Green Fuels i Piteå.

Föreläsning nr 4(7)
Torsdag 9 november, kl 14.00-16.00
Forumsalen, Campus Skellefteå

Medicinsk forskning i Skellefteå
- Om Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå med ändamål främja forskning vid klinikerna för medicin och geriatrik.

Kurt Boman, professor emeritus, medicinklinken, Skellefteå Lasarett.

Föreläsning nr 5(7)
Torsdag 23 november,
OBS -
kl 13.00-15.00
OBS - EFS, Stationsgatan
, Skellefteå

Framtidslandet 
- Om Sörlins avhandling "Framtidslandet" från 80-talet och efterföljande  samtal om Skellefteås och Norrlands framtid.

Sverker Sörlin, prof. i idéhistoria KTH

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
Tomas Marklund, fd rektor Medlfors FHS
T.B.A. arkitekt/joutnalist

Föreläsning nr 6(7)
Onsdag 6 december, kl 14.00-16.00
Forumsalen, Campus Skellefteå

Varför behövs Norran - räcker det inte med sociala media ?
- Om fria medias betydelse för demokratin och värdeskapande lokalmedia i en digitaliserad medievärld.

Anders Westermark, fd VD Norra Västerbottens Tidnings AB. Styrelseledamot i Norr Media och NTM-koncernen.

Föreläsning nr 7(7)
Tisdag 12 december, kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus Skellefteå

Boliden AB - Nästan 100 år med framtiden för sig.
- Om Bolidens tillkomst, utveckling och framtid. Oskar Falkmans betydelse för prospekterrng.

Alf Lindén, 50 år i Bolidens tjänst med omfattande fackligt engagemang inom Unionen.




Digitala föreläsningar för medlemmar:

Inköpta från Uppsala Senioruniversitet

Höstterminen 2023

Tema 1: "Tisdagsföreläsningar"

Länk skickas via mail veckan före

Se detaljerad information i programmet

Tisdag 5 september + 14 dgr

Solceller - från fyrar till kraftverk

Marika Edoff, professor Uppsala Univ.

Tisdag 19 september + 14 dagar

Intighet - Simone de Beavoir om åldrande

Lena Kåreland, pr.em. litt. Upps Univ.

Tisdag 3 oktober + 14 dagar

Utrikesfödda - allt fler, svagt politiskt intr.

Karl-Oskar Lindgren, pr statsv. Upps Univ.

Tisdag 17 oktober + 14 dagar

Anders Celsius - Sv naturforskare, 1742

Bo Sundqvist, pr.em. jonfysik. Upps Univ.

Tisdag 31 oktober + 14 dagar

Gustav Vasa - Kuppmakare x2, 1523-60

Mats Hallenberg, prof historia Stock Univ.

Tisdag 14 november + 14 dagar

Svampar - viktiga nyckelspelare i skogen

Anders Dahlberg, prof mykologi SLU Upps

Tisdag 28 november + 14 dagar

Finskan - i Sverige genom tid och rum

Jarmo Laino, fd prof finska Stock Univ.

Tisdag 12 december + 14 dagar

Njuren - viktig balanskonstnär för hälsan

Maria Eriksson Svensson, prof med St Un




Tema 2: "Tillståndet i världen ht 2023"

Länk skickas via mail veckan före

Se detaljerad information i programmet

Måndag 25 september+ 14 dagar

Världsekonomin - hur står det till ?

Stefan Ingves, fd Riksbankschef

Måndag 23 oktober + 14 dagar

Indien - i konflikt med Pakistan, Kina m.fl.

T.B.A.

Onsdag 25 oktober + 13 dagar

Nordkorea - hur skarpt är låget ?

Niklas Swanström, chef ISDP's Koreacent.

Måndag 6 november + 14 dagar

Kina o Taiwan - spänt i Sydkinesiska sjön

Sten Tönnesson, prof. forskare PRIO, Oslo

Måndag 20 november + 14 dagar

Krig och fred i Mellanöstern - aktuellt

Niklas Ekdal, författare och journalist

Måndag 11 december + 14 dagar

Rysslands krig i Ukraina - Sydkaukasien

Jakob Hedenskog, analytiker, Utr.pol.inst.




Tema 3: "Tillståndet i välfärden"

Länk skickas via mail veckan före

Se detaljerad information i programmet

Måndag 18 september + 14 dagar

Välfärd - ur ett historiskt perspektiv

Maths Isacson, pr.em ek.hist Upps Univ.

Måndag 16 oktober + 14 dagar

Skolvalet - svensk modell, likvärdighet

Lisbeth Lundahl, pr pedag Umeå Univ.

Måndag 30 oktober + 14 dagar

Hälso- o sjukvård - motsvaras behov?

Ulrika Winblad, pr i HoS forskn Upps Univ.

Måndag 14 november + 14 dagar

Vårdservice - I jämf Nederl, Schw o Austr

Nils Karlson, fd pr statsv, vd Ratio
Mattias Lundsbäck, ek.dr hälsoek.

Måndag 21 november + 14 dagar

Rätten till bostad - Sv välfärdspolitik

Bo Bengtsson, pr statsk Upps Univ.

Måndag 27 november + 14 dagar

Barnfattigdom - Sverige, EU o självbild

Tapio Salonen, pr i soc.arb. Malmö Univ




2023-vt



Fysiska föreläsningar för alla:



Föreläsning nr 1(7) vt-23

Onsdag 25 januari, kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus Skellefteå

P-O Enquist, Hjoggböle och Musikanternas uttåg.
-
Om författarens relation till Hjoggböle och romanen Musikanternas uttåg.

Anders Öhman, prof em.
i Litteraturhistoria

Umeå Universitet

Föreläsning nr 2(7) vt-23

Onsdag 15 februari, kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus Skellefteå

Skelleftebygdens guldåldrar.
- Om Skellefteåbygdens lokalhistoria, långt före Boiliden, AIK och Northvolt.

Rolf Granström, ordförande
i SKEFO (Skelleftebygdens Lokalhistoriska Förening)

Föreläsning nr 3(7) vt-23

Onsdag 1 mars, kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus Skellefteå

Den grönsa omställningens inverkan på elkraftsystemet.
- Om elintensiva etableringar, inverkan på elproduktion och belastning på elnätet.

Sara Strömberg, professor
i Elkraftsteknik
Luleå Teklniska Universitet, Skellefteå

Föreläsning nr 4(7) vt-23

Onsdag 22 mars, kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus Skellefteå

Västerbottens Sara och Torgny, två författare som lockar till läsning.

- Om det norrländska litterära landskapet med nedslag i deras författarskap..

Anders Persson, pensionerad lektor

vid Umeå Universitet
specialiserad på Norrlandsförfattare

Inställd - Föreläsning nr 5(7) vt-23

Onsdag 19 april, kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus Skellefteå
( prel - hösten 2023 istället )

Biobaserade drivmedel, viktig del i omställinngen till fossilfritt Sverige.
- Om biogasproduktion i Tuvan och biobränsle vid LTU Green Fuels i Piteå.

Marie Larsson, VD Skellefteå Buss

Fredrik Granberg, projektledare
LTU Green Fuels i Piteå

Föreläsning nr 6(7) vt-23

Torsdag 4 maj, kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus Skellefteå

Roten till det onda. Uppdelningen av Mellanöstern 1916.
- Om det osmanska rikets uppdelning av fransmän och britter samt konsekvenser.

Ingemar Karlsson, författare, fd ambassadör och hedersdoktor
Lunds- och Linnéuniversitetet i Växjö

Föreläsning nr 7(7) vt-23

Måndag 22 maj, kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus Skellefteå

I stad och på landsbygd genom visdiktarnas ögon 1910-1960.
- Om Dan Andersson, Birger sjöberg, Nils Ferlin och Evert Taube. Med tal och ton.

Lena Lövdahl,
skådespelerska, sångerska, mm
Stadsmuseet i Stockholm




Digitala föreläsningar för medlemmar:

Inköpta från Uppsala senioruniversitet

Vårterminen 2023

Tema 1:

Tisdagsföreläsningar, vt-23

Länk skickas via mail veckan före

Se detaljerad information i programmet

24 januari + 14 dagar

De första muslimerna i Sverige

Simon Sorgenfrei, prof. Rel.vet, Södertörn

7 februari + 14 dagar

Varför städer behöver parker

Richard Murray, forskare, flertal miljöorg

21 februari + 14 dagar

Från kall till profession, sjuksköterska

Anna Götlind, prof i historia, Stockholm

1 mars + 14 ddagar

Antibiotikaresistens - en dold pandemi

Otto Cars, prof i medicin, Uppsala

7 mars + 14 dagar

Variation i skogen till nytta för mångfald

Johan Sonesson, doc. i skogsbruk, Upps

4 april + 14 dagar

Legal dödshjälp? moralfilosofisk betrakt.

Torbjörn Tännsjö, prof em, filosofi, Stockh

18 april + 14 dagar

Små modulära reaktorer, framtida kärnkr.

Janne Wallenius, prof i reaktorfys. KTH

9 maj + 14 dagar

100 års valafficscher - retorik i text o bild

Orla Vigsø, prof. med- o kom.vet. Gäöteb.

Tema 2:
Vår fantastiska hjärna, vt-23

Länk skickas via mail veckan före

Se detaljerad information i programmet

27 januari + 14 dagar

Hjärnan och uppkomst av själ hos barn

Hugo Lagercrantz, prof.em i pediatr. KI

9 februari + 14 dagar

Hjärnan, anatiomi, funktioner / - musik !

Åke Pålshammar f.dr / Jan Fagius doc, U

23 februari + 14 dagar

Hjärnan och synen

Jan Ygge, prof. em. oftamologi, KI

9 mars + 14 dagar

Hjärnan och språket

Jan Fagius, doc. i neurologi, Upps Unitet

23 mars + 14 dagar

Tanken, minnet och medvetandet

Peter Gärdenfors, sen.prof. kog.vet. Lund

20 april + 14 dagar

Homo religious - gudslob i hjärnan?
Hur värderingar o uppfattningar formas

Dan Larhammar, prof. mol.cell. Uppsala
Anders Olsson, prof, psyk. KI

23 april + 14 dagar

Hur vår sociala hjärna formar värderingar och verklighetsuppfattningar.

Andreas Olsson, prfo i psykologi. Karolinska Institutet.

Tema 3:
Tillståndet i världen, vt-23

Länk skickas via mail veckan före

Se detaljerad information i programmet

30 januari + 14 dagar

Biter de ekonomiska sanktionerna?

Ann-Mari Sätre, prof. inst för Ryssl. Upps.

13 februari + 14 dagar

Kris el revolution i Iran

Rouzbeh Parsi, pr.ch. Utrikespol. Inst.

27 februari + 14 dagar

Rysslands grannar, ukraisnkt perspektiv

Per Ekman, forskare, Statsvet. Inst. Upps

13 mars + 14 dagar

Centralasiens motstånd mot Ryssland

Johan Engvall, analytiker, C.f.Östeurpast.

27 mars + 14 dagar

EU - mellan Orban och Macron

Göran von Sydow, dir. Sieps

24 april + 14 dagar

Myanmar - evig diktatur ?

Jesper Bengtsson, förl.ch. Atlas, ordf PEN







2022-ht



Digitala föreläsningar för medlemmar:



Tema 3:
Vändningar och förändringar i historien

Länk skickas via mail veckan före

Se detaljerad information i programmet

12 december + 14 dgr 6(6)

Kina - från Kejsardömets fall 1911 till Folkrepublikens födelse 1949

Michael Schoenhals, prof. em.
Lunds universitet

28 november + 14 dgr 5(6)

Vietnamkriget - Svensk vietnampolitik. Om "kampen" på UD, från 50- till 70-tal

Gunnar Åselius, professor,
Försvarshögskolan, Stockholm

14 november + 14 dgr 4(6)

Historiska lärdomar - att vi aldrig lär oss
- Om Vladimir Putin

Klas-Göran Karlsson, prof. historia,
Lunds universitet

31 oktober + 14 dgr 3(6)

Totempålar och tomahawker

- Föreställningar i emigrsnternas bagage möter verklighetens urfolk

Gunlög Fur, prof. historia, Linnéuniversitetet

17 oktober + 14 dgr 2(6)

Från Bysans till Puttin
- Några ryska tankar....

Per-Arne Bodin, prof. em. slaviska språk, Stockholms universitet

19 september + 24 dgr 1(6)

Det svenska stormaktsväldets uppgång och fall. - "...ditt namn flög över jorden"

Maria Sjöberg, professor,
Göteborgs universitet

Tema 2:
Tillståndet i världen ht-22

Länk skickas via mail veckan före

Se detaljerad information i programmet

12 dec.-26 december 6(6)

Turkiets osmanska drömmar

Aras Lindh, analytiker,
Utrikespolitiska institutet

  5 dec.-19 december 5(6)

USAs politiska karta efter mellanårsvalet

Erik Åsard, professor i Nordamerika-studier vid Uppsala universitet.

21 nov.- 4 december 4(6)

Den ryska ledninges världsbild

Gudrun Persson,
forskningsledare FOI

  7 nov.-21 november 3(6)

Ett år med Talibanstyre i Afghaniistan

Anders Fänge,
chef Svenska Afghankommittén

24 okt.-7 novermber 2(6)

Ukraina - fr Sovjet till fritt land

Li Bennich Björkman, professor i statskunskap,  Uppsala universitet

26 sept.-10 oktober 1(6)

Rysslands krig i Ukraina

Magnus Öberg, univ.lekt. i freds-  o konfl.forskning, Uppsala universitet

Tema 1:
Uppsalas Tisdagsföreläsningar

Länk via medlemsmail veckan före

Se detaljerad information i programmet

13 dec.-21 december 8(8)

Agenda 2030 - nya perepektiv

Lena Sommestad, fd prof. ek hist Up uni. Miljömin. 2002-06, landshövd. 2014-20

29 noc.-13 december 7(8)

Universum från Webb-teleskopet

Eric Zackrisson, docent astronomi,
Uppsala univertsitet

15-29 novermber 6(8)

Fossilfritt Sverige

Svante Axelsson, nat. samordnare
Fossilfritt Sverige

1-15 november 5(8)

Giftiga svampar

Rut Folke, svampkonsulent,
från Umeå, lärare Lantbruksuniv. Uppsala

18 okt.-1 november 4(8)

Folkhemsbygget 1930-60

Orvar Löfgren, prof. em. etnologi,
Lunds universitet 

4-18 oktober 3(8)

Den religiösa instinkten

Mattias Martinsson, prof i syst teologi, Uppsala univesitet

20 sept.-4 oktober 2(8)

Medicinska prioriteringar

Göran Stjernstedt, infekt. läkare, Akademiska sjukhuset

6-20 sepetember 1(8)

Makt på riktigt? Kvinnors politiska eng.

Lena Wängnerud, prof i Statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Fysiska föreläsningar för alla:



Föreläsning 8(8) ht-22
måndag12 december
Kl 14.00-16.00

OBS !!!
SARA - kulturhus
Centrum i Skellefteå

Kulturens roll i ett växande Skellefteå 
Anna Jirstrand Sandlund,
Vd SARA kulturhus

Challa Gustavsson, VD Väster.bottensteatern

- SARA kulturhus med länsteater, konsthall och bibliotek samt brett utbud på flera scener. Vilken roll har kultur för tillväxt och utveckling av ett samhälle? Nytilltädande VD:arnas syn på saken... 

Föreläsning 7(8) ht-22
Tisdag 6 december
Kl 14.00-16.00

OBS !!!
Exploratoriet Science Center - Nordanå i Skellefteå

Det lokala matvalet
Arne Lindström, fd ordf LRF-Västerbotten, m.fl.
- Försörjningstrygghet genom lokal matproduktion och miljö- och hållbarhetsaspekter. REKO-ringen presenteras och utställningen "Matvalet" visas på Exploratoriet.

Föreläsning 6(8) ht-22
Onsdag 23 november
Kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus
i Skellefteå

Artificiell intelligens, trygghet för äldre?
Christer Åhlund, prof i distribuerade datorsystem, LTU Skellefteå
- Teknologier som känner av händelser i hemmet kan genom AI identifiera hjälpbehov. Om pågående forskning och tester i Skellefteå.

Föreläsning 5(8) ht-22
Onsdag 9 novermber
Kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus
(digital föreläsning)
i Skellefteå

Bildning i en digital tid
Lars Strannegård,
professor, rektor, Handelshögskolan Stockholm
- Bildning av både hjärta och hjärna. Varför ekonomer bör studera filosofi.
Utbildning som fundamenta på vilket vi bygger ett fritt, empatiskt och demokratiskt samhälle.

Föreläsning 4(8) ht-22
Onsdag 12 oktober
Kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus
i Skellefteå

Ryssland, Ukrainakriget och framtiden
Kristian Gerner, prof i historia, Lunds universitet
- Om Rysslands och Ukrainas tusenåriga gemensamma historia som grund för Putins invasion av Ukraina. Reflektioner om framtiden.

Föreläsning 3(8) ht-22
Onsdag 5 oktober

Kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus
i Skellefteå

Författarbesök, om trilogin om Maj
Kristina Sandberg, psykolog o kritiker i DN o SvD
- Augustprisbelönad trilogi om Maj i folkhem-mets Övik. Matos, tvättånger och ett "tyst" äktenskap. Livets stora frågor från 30- till 60-tal.

INSTÄLLD !!!

Föreläsning 2(8) ht-22
Torsdag 29 september
Kl 14.00-16.00

INSTÄLLD !!!

Forumsalen, Campus
i Skellefteå

Hembygden höjer sig ur havet
Bo Sundqvist, prof.em. i jonfysik och fd rektor Uppsala universitet
- Naturvetenskapliga aspekter på landhöjningen och om den idéhistoriska utvecklingen av "wattuminskningen".

Föreläsning 1(8) ht-22
Onsdag 21 september
Kl 14.00-16.00

OBS !!!
Landskyrkan,

Prästbordet i Skellefteå

Orgel- och kyrkosafari i Landskyrkan
Anders Lindberg, organist Ske Landsförsamling
Lars Jonsson, fd präst, Skellefteå
- Ett musikaliskt safari i Sveriges största landskyrka. En korskyrka i nyklassicistisk stil. Musik från den 2008 uppförda Grönlund-orgeln med 3 maualer, 1 pedal och 41 stämmor.




2022 -vt



Digitala föreläsningar för medlemmar:


Hoten mot demokratin:

Länk skickas via mail veckan före

Se detaljerad information i programmet

1-14/5, nr 6(6)

1-4/4, nr 5(6)

19/3-2/4, nr 4(6)


4-8/3, nr 3(6)

19/2-4/3, nr 2(6)

4-18/2, nr 1(6)

Journalistiken i demokratins tjänst.

Hur skydda demokratin i EU.

Kunskapens betydelse för folkstyret.


Kön, maktmissbruk och korruption.

Sveriges demokrati - grundlag, risker mm.

Högerpopulism i Europa och USA.

Eric Fichtelius, journalist, hedersdoktor

Sverker Gustavsson,  prof. em. statsv, UU

Åsa WIkforss, prof. led av Sv Ak,  samt
Mårten Wikforss fd inf.ch.

Lena Wängnerud, prof. statsk. Gbg Univ


Olle Wästberg, fd ordf SvR, mm

Erik Åsard, prof.em. Upps. Univ


Världslitteraturens klassiker:


Länk skickas via mail veckan före


Se detaljerad information i programmet

4-18/4, nr 6(6)

21/3-4/4, nr 5(6)

14-28/3, nr 4(6)

21/2-7/3, nr 3(6)

7-21/2, nr 2(6)

24/1-7/2, nr 1(6)

G. G. Márquez, Hundra år av ensamhet.

Fjodor Dostojevskij, Brott och straff.

Honoré de Balzac, La comédie humaine.

Mary Shelly, Frankenstein.

Dante Alighieri, Divina commedia.

(Lars Lönnroth), Njals saga.

Lina Wolf, författare och övertsättare

Owe Wikström, prof.em. Upps U, präst

Lars Kåreland, prof.em. Upps. Univ

Eva Heggestad, prof.em. Upps. Univ

Anders Cullhed, prof.em. Sto. Univ

Lars Lönnroth, prof.e,. Gbg Univ




Fysiska föreläsningar för alla:



Föreläsning nr 7, vt-22
Torsdag 19 maj
Kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus
i Skellefteå

Epidemier i historien och i nutid.
Per Axelsson, docent i historia vid Umeå Universitet.
- Pandemier genom historien och deras påverkan på samhällsutvecklingen. Vetenskapens framsteg att utrota sjukdomar men också folkliga föreställningar med misstro. 

Föreläsning nr 6, vt-22
Onsdag 4 maj
Kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus
i Skellefteå

Avfallshantering för ett hållbart samhälle.
Jurate Kumpiene, prof. i avfallsteknik vid LTU
Agneta Lantto Forsgren, verks.sch. avfall Skel.
- Lagkrav på aktörer och medborgaransvar. Statistik och metoder. Mål och strategier för en hållbar och cirkulär avfallshantering lokalt.

Föreläsning nr 5, vt-22
Torsdag 21 april

Kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus
i Skellefteå

Säkerheten till sjöss.
Mikael Martling, sjökapten och lots i Skellefteå
Cecilia Henning, chef Kustbevakningen i Umeå
Tage Staflund, Sjöräddningssällsk. i Skellefteå

- Framtidens sjöfart. Hamnutbyggnad i bl.a. Skellefteå, ökad godstransport till havs och övervakning och sjörädning efter kusten.

Föreläsning nr 4, vt-22
Onsdag 23 mars

Kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus
i Skellefteå

Livsviktigt berättande för hälsa och bot.
Ann-Kristin Winroth, lektor i etnologi vid Umeå Universitet.
- Berättandets betydelse som kulturav och samhällskraft. Vägen ur ohälsa via berättande om upplevelser. Tankar om liv och framtid.

Föreläsning nr 3, vt-22
Torsdag 3 mars

Kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus
i Skellefteå

Kompetensförsörjnigen i ett växande Skellefteå.
Hanna Vallmark, komp.attraktion, Skellefteå
Anja Palm, näringslivschef, Skellefteå
Robert Brännström, verks.samordnare, LTU
- Utmaningen för nya och befintliga företag att rekrytera erforderlig och kompetent personal framöver. Om utbildning och attraktion.

Föreläsning nr 2, vt-22
Onsdag 23 februari
Kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus

i Skellefteå

Skogens roll i klimatomställningen.

Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid LTU i Umeå.

- Skogens upptag och avgivande av CO2. Påverkan genom skötselmetoder, substitution av fossibelbaserade produkter och ekosystemtjänster.

Föreläsning nr 1, vt-22
Tisdag 25 januari
Kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus
i Skellefteå

Gruvavfall kommer till nytta.
David Högnelid, startegichef för LKABs affärsområde Specialprodukter
- Förädling av anrikningssand till dels fosformineral för jordbruksgödsel och dels jordartsmetaller för elrpodukter i vindkraftverk och elbilar. Etablering i Luleå elller Skellefteå.




2021



Fr.o.m. (prel.)
Söndag 12 december

(+13 dagar)

Digital föreläsning:
Länk skickas till medlemmarar några dagare före sändnngen börjar.

Ett år med president Joe Biden

Dag Blanck, professor i nordamerikanska studier vid Uppsala Universitet.

Fr.o.m. (prel.)
Lördag 4 december

(+13 dagar)

Digital föreläsning:
Länk skickas till medlemmarar några dagare före sändnngen börjar.

Utmaningarna för public service

Hanna Stjärne, Vd SvT.

Torsdag 2 december

Kl 14.00-17.00
(obs: förlängd)

Forumsalen, Campus Skellefteå

Vatten, en livsviktig resurs

- Globalt, nationellt och regionalt

Maria Viklander, professor i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet,

Ulla Grönlund, teknologie doktor och vice ordf. Water Aid,

Stefan Johansson, avd.chef i Skellefteå Kommun, vatten och avfall.

Vatten är en livsviktig resurs. En överblick av vattensituationen globalt, nationella utmaningar och lokalt i Skellefteå.

Fr.o.m. (prel.)
Måndag 29 november

(+13 dagar)

Digital föreläsning:
Länk skickas till medlemmarar några dagare före sändnngen börjar.

Pandemin och den globala ekonomin

Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi vid Stockholms Universitet

Fr.o.m. (prel.)
Måndag 15 november

(+13 dagar)

Digital föreläsning:
Länk skickas till medlemmarar några dagare före sändnngen börjar.

En framtid för världens barn

Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa vid Uppsala Universitet.

Onsdag 10 november
Kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus Skellefteå

Skellefteå växer....

Lars Hedqvist, planeringschef i Skellefteå Kommun.

Infrastrukturen - bostäder, vägar, räls och flyg. Så klarar vi utmaningarna.

Fr.o.m. (prel.)
Onsdag 3 november

(+13 dagar)

Digital föreläsning:
Länk skickas till medlemmarar några dagare före sändnngen börjar.

Fredspristagaren och den etiopiska ofreden.
Michael Ståhl, stdsvetare, fd chef för Nordiska Afrikainstitutet.

Torsdag 21 oktober

Kl 14.00-17.00
(obs: förlängd)

Forumsalen, Campus Skellefteå

Elförsörjningen idag och år 2035

- Ett problem eller bara en utmaning

Stefan Lundmark, regeringens vindkraftssamordnare i norra Sverige
Anna Säfvestad Albinsson, Skellefteå Kraft, omvärld och strategi
Mattias Jonsson, enhetschef Svenska Kraftnät, elmarknadsanalys

Om pågående satsningar på eldriven fordonsflotta och fossilfri ståltillverkning samt hur detta påverkar utbyggnadsbehov av elproduktion, kraftnät mm.

Fr.o.m. (prel.)
Måndag 18 oktober

(+13 dagar)

Digital föreläsning:
Länk skickas till medlemmarar några dagare före sändnngen börjar.

Arvet efter Angelica Merkel
Jan Löwenhagen, förattare och journalist bl.a. som Tysklandskorrespondent åt DN.

Fr.o.m. (prel.)
Måndag 18 oktober

(+13 dagar)

Digital föreläsning:
Länk skickas till medlemmarar några dagare före sändnngen börjar.

Dagens konspirationsteorier

- farliga eller harmlösa?

Erik Åsgård, professor em nordamerikastudier vid Uppsala Universitet. Författare, senast boken "Med lögnen som vapen" om Donalt Trump och valet i USA.

Onsdag 6 oktober
Kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus Skellefteå

Batterifabriken - Skellefteå och resan mot framtideslandet.

Anders Steinvall, journalist och författare från Skellefteå. Nyligen utgivit bok om Skellefteå.
Från cryptosporidium i dricksvattnet, Northvolts beslut bvygga batterifabrik i Skellefteå och färdigställandet av kulturhuset SARA. 

Fr.o.m. Onsdag 6/10-21

t.o.m. Lördag 20/10-21

Digital föreläsning:
Länk skickas till medlemmarar några dagare före sändnngen börjar.

Vätgas - en framtida energibärare
Göran Lindberg, professor i Kemiteknik KTH. Chef för avd elektrokemi.

Fr.o.m. Måndag 27/9-21
t.o.m. Tisdag 12/10-21

Digital föreläsning:
Länk skickas till medlemmarar några dagare före sändnngen börjar.

President Putin - Presidentens första krets och kretsen bakom.
Ulla Birkegård, professor em. i ryska vid Uppssala Universitet.

Torsdag 30 september
kl 14.00-16.00

Forumsalen, Campus Skellefteå

Mönstersamhället Boliden
Anneli Rogeman, bl.a. chef för Vi och journalist på SvT. Vd för biståndsorganet Vi-skog.
Guldfyndet 1924 i Fågelmyran och samhällets utveckling med ömsesidigt beroende mellan gruvbolag och befolkning.

Onsdag 8 september
kl 13.00-15.00

(OBS tiden !)

Forumsalen, Campus Skellefteå

Nöd och Död
K-G Bergström, journalist på SvT mm.
Ryska trupper invaderade Västerbotten år 1809 med fattigdom, hunger och nöd som följd. Om boken "Nöd och Död"




9 juni 14.00

50 personer kan delta vid föreläsningen. Anmäl er via mail till Per Lindbäck, lindbackper@gmail.com ( avvakta bekräftelse att du fått plats).


Föreläsningen kan ses digitalt. 

14.00 kan du se föreläsningen hemma via länk.


https://youtu.be/pJdlNk2RN_0


Maria Ekberg-Brännström, VD Kulturhuset

och David Åberg, VD The Wood Hotel informerar om "Skellefteås nya kulturhus SARA och The Wood Hotel".Vad är möjligt i kulturhuset? Husets funktion i en vid bemärkelse. Vad händer den närmaste tiden?


12 maj 14.00




Föreläsningen kan endast ses digitalt. 

14.00 kan du se föreläsningen hemma via denna länk.


https://youtu.be/1nt-V50775Q

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH föreläser under rubriken "Bildning i vår tid: Sanning, kris, omställning". Sverker S har tagit fram ett program för en omformulering av kunskapens och bildningens plats - både för den enskilda människan och för samhället. När kunskap alltmer blivit liktydigt med det mätbara "kunskapsprestation" växer behovet av en bildning som kan förena kunskap med insikt och omdöme.

14 april 14.00



Föreläsningen kan endast ses digitalt. 

14.00 kan du se föreläsningen hemma via denna länk.


 https://youtu.be/C8gsG6NUv2U


Lars Westin, professor i regionalekonomi, Centrum för regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet. Lars W föreläser under rubriken " Skellefteå! Stadsbyggande i Norrland är det möjligt?" Skellefteå står inför nya utmaningar, lokalt och globalt, fastighetsmarknadens och infrastrukturens betydelse samt konkurrensen från andra städer.

18 mars 14.00



Föreläsningen kan endast ses digitalt. 

14.00 kan du se föreläsningen hemma via länk.


https://youtu.be/cknliGdC2Mg


Yngve Gustafson, professor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, föreläser under rubriken "Hur skyddar vi de gamla bättre i framtiden". Yngve G kommer bland annat att tala om vad som behövs för att äldreomsorgen inte orsakar att många gamla människor avlider i förtid. 

25 februari 14.00



Föreläsningen kan endast ses digitalt. 

14.00 kan du se föreläsningen hemma via länk.


https://youtu.be/EECRnsBd0PM


Det är en stillbild som dyker upp då du klickar, den blir rörlig först ca 5-10 minuter före föreläsningens början,

Christina Wanhainen, professor LTU och ämnesföreträdare för forskningsämnet Malmgeologi. Hon föreläser under rubriken " Människans behov av metaller och mineraler". Vi får en bild av vad som finns under våra fötter och vilken betydelse metaller och mineraler kommer att ha vid bla omställningen till ett fossilfritt samhälle.

19 januari 14.00


Föreläsningen kan endast ses digitalt. 

14.00 kan du se föreläsningen hemma via länk.


https://youtu.be/EqnM8nHHEvk




Patrik Holmlund, universitetslektor LTU och Daniel Wilén, verksamhetsansvarig för Arctic Game Lab i Skeå föreläser under rubriken "Datorspel - Utbildning och Företagande.

2020

30 november 14.30 

Föreläsningen kan endast ses digitalt. 

14.30 kan du se föreläsningen hemma via länk





Anja Palm, vår nya chef för näringslivsfrågor på Skellefteå kommun föreläser under rubriken " Ett växande Skellefteå". Det handlar om senaste nytt vad gäller aktiviteter i vårt befintliga näringsliv och dels om de aktiviteter som pågår vad gäller nyetableringar.

10 november 13.00 och 15.00

Lokal: Forumsalen, Campus

och 13.00 kan du se föreläsningen hemma via länk.





Margot Sehlstedt Persson, bitr. professor LTU träteknik föreläser under rubriken "Trä - framtidens material".

14 oktober 13.00 och 15.00

Lokal: Forumsalen, Campus 

och 13.00 kan du se föreläsningen hemma via länk.



Ulla Gudmundson, diplomat UD, senast som ambassadör i Vatikanen, föreläser under rubriken "Dags att åter tala om 'det allmänna bästa' ?" De rika i världen blir allt rikare, medan de fattiga blir allt fattigare. Kommer en politisk motreaktion mot denna utveckling?

29 september 13.00 och 15.00

Lokal: Forumsalen, Campus

och 13.00 kan du se föreläsningen hemma via länk.




Åke Sandström, professor i historia Uppsala Universitet, föreläser under rubriken "Skellefteå moderniseras 1880-1914"

10 september 13.00 och 15.00

Lokal: Forumsalen, Campus

och 15.00 kan du se föreläsningen hemma via länk.

Göran Lundin, författare och Erland Segerstedt, fotograf föreläser under rubriken "Konsten att färdas". Möten med människor i länder som Ryssland, Haiti, Sydamerika, Mellanöstern... resor äventyr och färdsätt.

26 juni kl 14.00

Nordanå, utedansbanan "Snäckan".

Sara - Från Missenträsk till kulturhus. "Jag tyckte att Skellefteå var en bra stad och bestämde mig att ta plats där när jag blir stor". Sara Lidman 13 år.


Medverkande är Ellenor Lindgren, skådespelare, Harald Larsen och Tomas Marklund. Samtliga är medlemmar i Sara Lidman-sällskapet.


Endast 50 platser (medlemmar). OBS! Anmäl dig genom att svara på det mail med inbjudan du fått. Kontrollera sedan att du via mail får en bekräftelse på att du fått en plats.


Du kan även se denna föreläsning på din egen dator eller ipad.



 



17 juni kl 14.00


Digital föreläsning, via Zoom.


Anslut dig så här:


Alternativ 1 - via webbläsaren:

1. Gå till https://zoom.us/

2. Klicka på "JOIN A MEETING"

3 Skriv in koden för mötet i rutan som kommer fram (i det här fallet 851 9379 3160)

4. Beroende på vilken webbläsare du använder så kommer antingen mötet att öppnas direkt i webbläsaren eller så kommer Zoom att föreslå "Download & run Zoom" och då måste du ladda ner programmet till din dator innan du kan ansluta.


Alternativ 2 - ladda hem programvaran direkt och öppna mötet därifrån:

1. Gå till https//zoom.us/download#client_4meeting

2. Klicka på "Download" under Zoom Client for Meetings

3. Installera på din dator och öppna programmet Zoom

4. Klicka på knappen "Join" i programmet och skriv in möteskoden (i det här fallet 851 9379 3160).

Föreläsning om sammanhang och verktyg för digitala möten.


Att mötas digitalt i olika situationer som exempelvis interna möten med vänner eller kollegor, externa möten med kunder eller styrelser, stora möten som utbildningar osv.


Beroende på sammanhanget så finns det olika saker att tänka på inför mötet och valet av verktyg.


Vi går igenom de vanligaste sammanhangen och pratar om vad man behöver tänka på inför ett digitalt möte.  


Leif Rehnström från Hello Future håller i föreläsningen.



Eftersom att vi kommer att vara många i det här mötet så kommer din mikrofon att vara avslagen. Vill du ställa frågor så kan du skriva in dessa frågor i "Chat" så kommer de upp för alla i mötet i textformat.

23 april 14.00-16.00 Inställt!

Inställt! Ulla Gudmundson, diplomat UD, senast som ambassadör i Vatikanen, föreläser under rubriken "Dags att åter tala om 'det allmänna bästa' ?" De rika i världen blir allt rikare, medan de fattiga blir allt fattigare. Kommer en politisk motreaktion mot denna utveckling?

2 april 14.00-16.00 Inställt!

Inställt! Margot Sehlstedt Persson, bitr. professor LTU träteknik föreläser under rubriken "Trä - framtidens material".

17 mars 14.00-16.00 Inställt!

Inställt! Åke Sandström, professor i historia Uppsala Universitet, föreläser under rubriken "Skellefteå moderniseras 1880-1914"

27 februari 14.00-16.00

Lokal: Forumsalen, Campus

Anders Fänge, hedersdoktor vid Umeå universitet och lång erfarenhet från Afghanistan där han arbetat som landschef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsarbete, föreläser under rubriken "Vart går Afghanistan?".

11 februari 14.00-16.00

Obs! Lokal: EFS, Stationsgatan

Owe Wikström, professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet, författare, präst, föreläser under rubriken "Jag är inte religiös men..."Nyandligheten ökar men kyrkligheten minskar.