Start

VÄLKOMMEN TILL

SKELLEFTEÅ SENIORUNIVERSITET

AKTUELLT


Skellefteå Senioruniversitet vt 2023

Välkomna till vårens föreläsningar!

Läs mer här. (Programmet skickats alltid med brev till alla medlemmar.)


Vårens upplägg.

 • 7 föreläsningar i Forumsalen,
  på Campus i Skellefteå
 • 20 digitala föreläsningar, som köps från Uppsala senioruniversitet, samt
 • 1 planerat Studiebesök

Nästa allmänna föreläsning 4(7):


Västerbottens Sara och Torgny, två författare som lockar till läsning.

- Om det norrländska litterära landskapet med nedslag i deras författarskap..

Anders Persson, pensionerad lektor

vid Umeå Universitet
specialiserad på Norrlandsförfattare


Forumsalen, Campus Skellefteå

Onsdag 22 mars, kl 14.00-16.00


Aktuella digitala föreläsningar för medlemmar:

Tema: "tisdagsföreläsning". nr 4(8)

Variation i skogen till nytta för mångfald

Johan Sonesson, doc. i skogsbruk, Upps

10 mars + 14 ddgr

/ länk till medlemmar via mail /


Tema: "Vår fantastiska hjärna" nr 4(6)

Hjärnan och språket

Jan Fagius, doc. i neurologi, Upps Unitet

10 mars + 14 dgr

/ länk till medlemmar via mail /


Tema: "Tillståndet i världen" nr 4(6)

Centralasiens motstånd mot Ryssland

Johan Engvall, analytiker, C.f.Östeurpast.

16. mars + 14 dgr

/ länk till medlemmar via mail /


Nästa studiebesök för medlemmar:


Sandviken och Kågnäset
 
- Besök i fiskeläger och museum.
Mats Gustafsson och Bert Öhlund
Maj/juni - tba

Anmälan =>  via mail till medlemmar.

BLI MEDLEM

 

Medlem kan den bli som fyllt 55 år och är pensionär, eller den som är samman-boende med en pensionär.

 

Som medlem får du regelbundet information om verksamheten och en lägre avgift vid de olika arrangemangen samt exklusiv inbjudan till digitala föreläsningar och studieresor.
 

Anmäl till: lindbackper@gmail.com 

och ange följande information: 

Namn, Adress, Telefon och E-post 

Medlemsavgiften för 2023 är 210 kronor. 

Betala till bankgiro: 143-8126,
(uppge ditt namn
på inbetalningen).AKTIVITETER


Vi har ordinarie föreläsningar i Forumsalen på Campus i Skellefteå.

Entrë 100:- för medlem (150:- för övriga.)

Betalning på två sätt:

 • Antingen med
  swish.
  123 567 3652
  (i förväg eller i entrén,)
 • Eller kontant i entrén


Digitala föreläsningar i sammarbete med andra senioruniversitet samt studieresor erbjuds medlemmar via länk i mail. Betalning och ev. anmälan enligt särskild anvisning. Se program.PROGRAM och INFO

Föreläsningarna framgår av vårt program


Följ också Skellefteå Senioruniversitet  på Facebook:

"Senioruniversitetet Skellefteå"


https://www.facebook.com/Senioruniversitetet-Skellefte%C3%A5-101364262110007

  Skellefteå senioruniversitet, föreläsning i Forumsalen Campus Skellefteå

  OM SENIORUNIVERSITET

   

  I slutet av augusti 2018 startades vårt eget senioruniversitet. Det är en ideell studieorganisation, politiskt och religiöst oberoende.

   

  Vårt mål är att erbjuda en bred verksamhet som bygger på nyfikenhet och lärande. Vi ger föreläsningar kompletterat med studiebesök och studiecirklar.


  Hur vår verksamhet utvecklas beror på intresset och engagemanget här i Skellefteå. Det är vi seniorer själva som avgör hur föreningen utvecklas.


  Som medlem och deltagare i föreningens verksamhet kan du, utöver nya kunskaper och erfarenheter, få både gemenskap och nya vänner. Välkommen som medlem !!!

   

  Senioruniversitet finns på ett 40-tal orter och samarbetar med Folkuniversitetet.


  https://www.folkuniversitetet.se/

  (loggan är en länk till FUs hemsida)